Rusija pooštrava migracijsku politiku

Rusija će, prema najavi iz Federalne migracijske službe, u narednom periodu znatno pooštriti migracijsku politiku. Zakoni koji su stupili na snagu 2013. godine znatno su proširili spisak osnova po kojima se migrantima može ukinuti pravo na boravak i rad u Rusiji.

Kazne za radnike-migrante koji su premašili period boravka za 30 dana su već pooštrene, a postoji mogućnost da će ovim radnicima ubuduće biti zabranjen ulazak u Rusiju. Trenutno se radi na tome da se identificiraju i sankcioniraju oni migranti koji su dva ili više puta prekršili migracijske propise. Njima također može biti zabranjen naknadni boravak u Rusiji.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu