Milanović u Bakuu sklapa konačni dogovor oko IAP-a

Realizacijom Jadransko-jonskog plinovoda (IAP) Hrvatska bi dobila novi opskrbni pravac te mogućnost novih prihoda, a Azerbejdžan ulazak na tržište srednje Europe.

Hrvatski premijer Zoran Milanović predvodit će visoko Vladino izaslanstvo koje bi sljedeći tjedan trebalo posjetiti glavni grad Azerbejdžana Baku, a tom prilikom trebao bi biti finaliziran i dogovor o hrvatskom sudjelovanju u velikom interkontinentalnom projektu gradnje plinovoda TAP, inače vjerojatno najvažnijem energetskom projektu ovog trenutka u Europi. Naime, TAP je jedan od ključnih projekata koje Europska unija podržava u svrhu smanjenja stupnja ovisnosti o ruskom plinu. Plinovod TAP ili punim imenom Trans-jadranski plinovod tako bi trebao prevoziti plin iz azerbejdžanskih nalazišta od grčko-turske granice preko Albanije do južne Italije. Hrvatski interes u cijelom projektu odnosi se na spojni plinovod po imenu IAP (Jadransko-jonski plinovod), koji bi iz Grčke kroz Albaniju, Crnu Goru, BiH i Hrvatsku plin iz TAP-a trebao dopremati na tržište Srednje Europe. Za Hrvatsku je to važno.

S jedne strane, osiguranjem novog dobavnog pravca uvelike bi poboljšalo sigurnost opskrbe ovim energentom, ali i poboljšala trenutno vrlo niska razina iskorištenosti magistralnog plinovoda u Dalmaciji, a domaći operator plinskog transportnog sustava Plinacro znatno uvećao svoje prihode. Na kraju, realizacija IAP-a imala bi i velik geostrateški značaj. Kako su države kroz koje bi plinovod prolazio već postigle dogovor oko njegove gradnje, ključni detalj za budućnost projekta je dostupnost plina, odnosno spremnost azerbejdžanskih institucija i kompanija da garantiraju isporuku dostatnih količina plina. Upravo taj dogovor trebao bi biti postignut u Bakuu.

Za pitanja o putovanjima u Rusiju, o vizama za Rusiju,  organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu