Informacijske prijetnje za Rusiju

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je potpisao dokument u kojem su formulirani glavni prioriteti državne politike Ruske Federacije na području međunarodne informacijske sigurnosti. Dokument su u Vijeću sigurnosti pripremali stručnjaci Ministarstva obrane, Ministarstva pravde,  Ministarstva komunikacija i veza te Ministarstva vanjskih poslova. Rusija želi zajedno sa saveznicima (Šangajska organizacija za suradnju, Organizacija Ugovora o zajedničkoj sigurnosti, BRICS) osigurati svoju informacijsku sigurnost, pa se ruske vlasti nadaju da će  Konvencija o osiguranju međunarodne informacijske sigurnosti dobiti pristanak u Ujedinjenim narodima.

Kao glavne prijetnje međunarodnoj informacijskoj sigurnosti Rusija smatra cyber napade (uključujući protuzakoniti pristup kompjuterskoj informaciji), korištenje internet tehnologije kao informacijskog oružja u vojno-političke ili terorističke ciljeve, kao i za „intervenciju u unutarnje poslove države“, „kršenja javnog poretka“, „rasplamsavanja neprijateljstva“ te „promicanja ideja koje pozivaju na nasilje“.

« Vrati se na prethodnu stranicu