Državna Duma ratificirala međunarodne ugovore o zaštiti djece

Državna Duma Ruske Federacije odobrila je pristupanje Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualne eksploatacije i seksualnih zloupotreba te je ratificirala Fakultativni protokol Konvencije o pravima djeteta, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji. Potpisivanje Konvencije počelo je 2007., a na snagu je Konvencija stupila 1. srpnja 2010. Ruska Federacija potpisala je Konvenciju 2012. godine. Prema Konvenciji, koju je do sada potpisalo 26 zemalja, sve potpisnice dužne su formirati informativne službe za pružanje pomoći djeci u slučaju bilo kakvih seksualnih zloupotreba. Također bi žrtvama seksualnog nasilja pružale podršku u što bržem oporavku i psihosocijalnoj rehabilitaciji.

« Vrati se na prethodnu stranicu