Transferi: Unos sadrzaja

Transferi sadrzaj se prilikom kreiranja ture pojavljuju pod transferi za svaki pojedini grad: SLIKA

 

Unos sadrzaja za transfere:

Kliknite na Posts, Add new, unosite naziv transfera, definirajte kategoriju (Rusija-Destinacije-Grad-Transferi)

 

I za kraj unesite cijenu transfera pod Unos cijene za opciju ture ili transfer:

Kliknite na Publish (ili Update)

« Vrati se na prethodnu stranicu