Rusija je izgubila vodstvo u ranim rezervacijama

Prema portalu Tutu.ru, potražnja za ranim rezervacijama u 2018. godini gotovo se udvostručila. Turska je na prvom mjestu – ona čini četvrtinu svih već kupljenih aranžmana za ljeto. Prosječna cijena takvih putovanja je oko 51 tisuća rubalja po osobi. Valja napomenuti da je prošle godine Turska imala manje od 9% rezervacija u to vrijeme, iako je cijena bila gotovo dvostruko niža – 28,5 tisuća rubalja.

Pozicije Rusije znatno su pale. Prošle godine Rusija je bila na prvom mjestu za rane rezervacije (svaka četvrta rezervacija), a njen je udio pao na 14,3% (4. mjesto). Zanimljivo je da je došlo do pad udjela Rusije usprkos smanjenju prosječne cijene od 40% – do 22,9 tisuća rubalja po osobi.

Drugo mjesto u pogledu broja ranih rezervacija za idući ljeto drži Grčka, treća zemlja – Tunis. Također u prvih deset su Cipar, Meksiko, Tajland, Maroko, Vijetnam i Španjolska.

Ove godine Abhazija, Bugarska, Crna Gora i Indonezija odletjele su s vrha. Veći dio godine cijene putovanja za Tursku i Cipar povećale su se za 44% , Španjolska za 30%. Cijena za putovanja u Rusiju pala za 40%, kao i za putovanja u Meksiko (- 28,5%) i Vijetnam (-60%).

Gotovo 60% rezervacija je za hotele s all-inclusive uslugom, u 2016. godini ta je brojka iznosila 37%. Najpopularnija kategorija hotela je 3* (41% rezervacija), 5* – 25%, 4* – 19%.

Sudeći prema rezervaciji zrakoplovnih karata, među najpopularnijim ljetnim odredištima za individalne goste su Tivat, Batumi, Bishkek, Burgas, Tbilisi, Barcelona, Atena, Baku.

Odredište

Ljeto

2017

Ljeto 2018

Udio

ljeto 2017

Udio ljeto 2018

Cijena po osobi ljeto 2017

Cijena po osobi ljeto 2018

Razlika u cijeni,

%

Turska

4

1

8,63%

25,97%

28504

51128

+44,25%

Grčka

2

2

23,41%

19,48%

31657

36495

+13,26%

Tunis

5

3

14,59%

12,99%

31661

31970

+0,97%

Rusija

1

4

4,12%

14,29%

32073

22887

-40,14%

Cipar

10

5

7,56%

10,39%

32528

58251

+44,16%

Meksiko

6

2,60%

98145

76379

-28,5%

Tajland

6

7

6,88%

2,60%

32744

35768

+8,45%

Maroko

8

2,60%

48500

50340

+3,66%

Vijetnam

9

3,90%

64414

40417

-59,37%

Španjolska

11

10

2,84%

5,19%

57393

81990

+30%

Izvor: Rata news

« Vrati se na prethodnu stranicu