Strani turisti u tranzitu u Rusiji mogu bez vize biti 72 sata

Prema izvješću Vijeća ministara Ruske Federacije, Komisija vlade za donošenje zakona odobrila je zakonski nacrt koji se tiče smanjenja viznih barijera, koje smetaju razvoju ulaznog turizma u Rusiji.

Sukladno zakonskom nacrtu, strani građani koji u tranzitu stignu u Rusiju iz država (čiji spisak utvrđuje vlada Ruske Federacije) preko međunarodnih zrakoplovnih luka (čiji spisak također utvrđuje vlada) mogu se nalaziti na području države 72 sata bez vize. Odnosno, stranci koji stignu u Moskvu, Sankt- Peterburg ili Kazanj u tranzitu i čekaju let do svoje slijedeće destinacije u Rusiji mogu boraviti 72 sata bez vize, što znači otići iz zrakoplovne luke u grad.

Bezvizni će režim, kako se pretpostavlja vrijediti za turiste koji slate u navedene gradove jer su najfrekventnije zračne luke i turistička odredišta u Rusiji, ali i šire.

Putnik mora imati: identifikacijski dokument, dozvolu za ulazak, zdravstveno osiguranje za rok boravka u Rusiji, dogovor za pružanje turističkih usluga (uključujući smještaj ili ekskurziju, ako će se turist nalaziti u Rusiji manje od 24 sata).

« Vrati se na prethodnu stranicu