Satovi financijske pismenosti u ruskim školama

Od ove godine u ruskim će se školama pojaviti novi predmet – financijska pismenost i to za školarce svih uzrasta.

Projekt je pokrenut inicijativom Ministarstva financija u pet regija, no do 2018. Novi će predmet možda postati dijelom nacionalnog kurikuluma.

Predavanja o financijskoj pismenosti za najmlađe bila bi u obliku igre, stariji učenici imali bi dodatne satove iz toga predmeta, a studenti različite obuke i seminare.

Mnogi stručnjaci smatraju da je razina financijske pismenosti u Rusiji zabrinjavajuće niska. Ovaj bi školski predmet bio jedan od načina kojima bi se ta pojava promijenila. Kroz taj predmet vlasti žele objasniti djeci da novac treba ulagati, a ne spremati u čarapu te ih naučiti kako planirati obiteljski budžet. Novi će predmet predavati nastavnici društvenih znanosti.

« Vrati se na prethodnu stranicu