Rusija će ukinuti subvencije za duge rute

Rusko Ministarstvo financija je iznijelo prijedlog o ukidanju subvencija za željezničke putnike na rutama dužim od 1500 km.

Prema Ministarstvu, putnici vole koristiti avione umjesto vlakova na takvim velikim udaljenostima. Ako su subvencije smanjene, putnicima će još češće koristiti zrakoplove, što će rezultirati smanjenju konkurencije među zrakoplovnih kompanija i smanjenje putnih troškova.

U isto vrijeme Vlada također razmatra načine za poboljšanje profitabilnosti putničkog prometa na rutama s dužine do 1.500 km.

Među njima je i povećanje opterećenja vlakova za prijevoz putnika na linijama s velikim putničkim prometom i zamjene drugorazrednih vagonskih odjeljenja za krevete na kat i spavaće vagone.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu