Putin predlaže državama APEC-a ulaganja u Rusiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je liderima država Azijsko-pacifičke regije da ulože u izgradnju Bajkalsko-amurske magistrale, Transsibirske željeznice i u modernizaciju Sjevernog morskog puta.  „Pozivam biznis iz država Azijsko-pacifičke regije da se pridruže tom pothvatu. Recimo, velikoj modernizaciji Transsiba i BAM-a te povećanju potencijala Sjevernog morskog puta“, poručio je Putin na Poslovnom summitu APEC-a na Baliju.Naime, Rusija nije u stanju sama ući u tako ogromne projekte. No, s obzirom na upitnu isplativost takvih projekata, teško je za očekivati da će se naći investitori.

Rusija je postala članica APEC-a 1998. U organizaciju ulazi 21 država, uključujući Australiju, Novi Zeland, SAD, Kinu, Kanada, Japan, Indoneziju, Južnu Koreju.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu