Polaganje prijemnog ispita za ruske fakultete odsad i van Rusije

Danas na području Rusije u 750 viših obrazovnih ustanova studira oko 250 tisuća stranih studenata iz 150 država. Najbrojniji su u Rusiji strani studenti iz nekadašnjih zemalja SSSR-a i Azije. Na azijske država otpada 40% od svih stranih studenata u Rusiji. Od njih 16,5% su Kinezi. Više od 40 tisuća dobiva više obrazovanje na račun federalnog budžeta Ruske Federacije. Prema planovima Ministarstva, udio stranih studenata, koji sad čini 2,3 % od općeg broja, mora se do 2015. povećati za 6%, a do 2018. za 10%. Svake godine ruski fakulteti će primati 15 tisuća stranih studenta, jedan i po puta više nego što je danas slučaj.

Ministarstvo obrazovanja i znanosti je već razradilo i u rusku vladu dalo projekt rezolucije,  koja bi mogla biti aktualna već od iduće godine. Radi se organizaciji mjesta po ruskim kulturnim centrima mnogih država na kojima će se polagati ispit. To će biti svojevrsni natječaj za maturante. Ako prođe ispit, maturant može podnijeti zahtjev za upisivanje ruskog fakulteta. Time će strani završeni srednjoškolci (abiturijenti) dobiti mogućnost polaganja ispita na ruskim fakultetima, a da ne moraju doći na teritorij Rusije. Ministarstvo obrazovanja i znanosti dat će potrebne zakonske nacrte i direktive na javnu raspravu ove jeseni. Da bi projekt uspio mora se osigurati priznanje svjedodžbi stranih škola na području Rusije. Prema novom zakonu „O obrazovanju“, koji stupa na snagu 1. rujna, u Rusiji se razina ili kvalifikacija stranog obrazovanja priznaje automatski ako postoji bilateralni međunarodni sporazum. U protivnom slučaju maturant će sam morati proći analizu u Rosobrnadzoru. Prema podacima Ministarstva, danas postoje sporazumi između Rusije i sljedećih azijskih država: Bruneja, Vijetnama, Kambodže, Laosa, Malezije, Tajlanda, Indonezije, Koreje i, naravno, Kine.

 Prema mišljenju rektora Ruskog sveučilišta prijateljstva naroda Vladimira Filippova, 15 tisuća stranih studenata odgovaralo bi i ruskom obrazovnom sustavu i humanističkim potrebama. „Strani studenti u Rusiji jačaju autoritet Rusije, njezine međunarodne pozicije. To je također jako važan čimbenik s gledišta rejtinga odgovarajućih fakulteta. Broj stranih studenata na fakultetima je jedan od najvažnijih kriterija ocjene valjanosti pojedinog fakulteta“, ističe rektor. Kaže da ne treba zanemariti ni element utjecaja, jer ljudi koji su u Rusiji boravili neko vrijeme, stekli su prijatelje, kontakte, spoznali filozofiju ruskog života i oni nikad neće izgubiti to stečeno znanje, pa će oni uvijek razumijevati Rusiju bolje  te raditi na poboljšanje veza s Rusijom.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu