Najmanji spomenik na svijetu na ulazu hotela Tomsk

Visina brončane žabe-putnice iznosi svega 44 milimetra.

Spomenik žabi-putnici koji će biti postavljen na ulazu hotela “Tomsk”, pretendira na titulu najmanjeg spomenika na svijetu – njegova visina je 44 milimetra. Autor ovog dijela je tomski kipar Oleg Kislicki.

Prema njegovim riječima, u početku se rodila ideja da se napravi spomenik putnicima, a zatim da on bude najmanji na svijetu. Lik žabe-putnice bio najpogodnija varijanta da se ovaj projekt oživi.

«To je manje žaba, a više putnica, jednostavno ona je najmanja, a baš sam želio da napravim upravo najmanji spomenik na svijetu. Njegova visina je 44 milimetra. U ovom trenutku, na svijetu postoje dva najmanja spomenika: prema likovima romana («Bajkovito putovanje Nilsa s divljim guskama») Nilsu – 100 milimetara i čizika-Pižiku (Sankt-Peterburg) – 120 milimetara », priča Kislicki.

Napomenuo je da je spomenik izliven u bronci još prije godinu dana. Do sada je «žaba-putnica» stajala u ateljeu kipara – odabrali su joj mjesto za «boravak». Među raznim varijantama, bilo je jezerce u igumanski parku, Gradski vrt, Dom putnika, kao i ulaz u hotel Tomsk, gdje je 2006. godine postavljen spomenik «Kućnim papučama», čiji je autor također Kislicki.

Nakon godinu dana,« žaba »će dobiti stalni boravak kao prava putnica, ipak na ulazu hotela Tomsk, gdje je za nju mjesto već pripremljeno – stajaće na kamenom postolju na razini ljudskog koljena, oko kojega će biti  posađena trava, ljudi će bacati kovanice i zamišljati želje.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu