Medvedev kaže da je rizik jedini put za oporavak ekonomije

Prema ocijeni ruskog premijera Dimitrija Medvedeva, ruska ekonomija se nalazi  na raskrsnici između jako sporog rasta i trzajem prema naprijed.

Iako je drugi put pun rizika, Medvedev smatra kako je jako spori rast opasniji jer vodi u propast. Ekonomska situacija se, prema njegovom mišljenju, određuje nepovoljnim vanjskim uvjetima i teretom neriješenih problema. Uvećanje proizvodnje se gotovo isključivo podržava na račun realizacije velikih investicijskih projekata uz sudjelovanje države i državnih kompanija. Razina vanjskih investicija nije velika, budući da investitori i dalje imaju „iracionalne strahove od rada u nerazumljivoj i ponekad nepredvidljivoj Rusiji.

Za pitanja o vizama za Rusiju, putovanjima u Rusiju, organizaciji raznih seminara, sajmova i sl. u Rusiji možete se obratiti agenciji Atlantis Travel.

« Vrati se na prethodnu stranicu