Detektor koji raspoznaje laž po glasu

Znanstvenici Nižnegorodskog lingvističkog univerziteta (NGLU) izumili su novi detektor laži. Glavna novina ovog sustava sastoji se u tome da osoba koju se analizira ne mora biti posebno priključena na detektor jer radi na principu fonetike. Za njegov su rad potrebni samo računalo i mikrofon. Kompjuterski program snima govor i odmah izbacuje na monitor dijagram po kojem stručnjak vidi je li sugovornik uobičajeno samouvjeren ili ne. Odgovarajuće kombinacije parametara na dijagramu označavaju ispitanikovu mirnoću odnosno uznemirenost. Sugovornik možda riječima ili gestama neće pokazati svoju uznemirenost, ali program bilježi i najmanje promjene u njegovom glasu. Za taj bi izum prije svega mogle biti zainteresirane specijalne službe. Njime bi službenici zrakoplovnih luka mogli provjeriti recimo blefiraju li „telefonski teroristi“ ili ne. Aparatura bi mogla privući i pažnju bankara jer danas financijske institucije troše mnogo vremena i novca na provjeru kreditnog rejtinga klijenata, a prevaranti neprestano pronalaze nove načine za prikrivanje svoje prošlosti i podizanje milijunskih kredita. Uz pomoć nižnegorodskog programa, njihove prevare mogle bi biti brže otkrivene. U pripremi je verzija programa za mobilne telefone jer su danas česte prijevare mobitelom. Taj program signalizira da je vaš sugovornik pretjerano uzbuđen i ne može prikriti nervozu pa je manja vjerojatnost da ćete postati žrtva prijevare.

« Vrati se na prethodnu stranicu