The towns of Golden Ring (6 days)

Video by Kirill Trifonov | Music by Alexandr Fedorov

Paket uključuje:

 • transferi prema programu
 • 5 noći u hotelima 3*
 • 5 doručaka, 4 ručka, 3 večere
 • razgledi prema programu
 • ulaznice prema programu
 • lokalni vodiči
 • pratitelj putovanja

MINIMALNO 10 OSOBA!

U paket nije uključeno:

 • avionske karte
 • putno zdravstveno osiguranje
 • viza
 • prijenos prtljage
 • osiguranje od otkaza
 • osobni troškovi
 • sve što nije navedeno kao uključeno u paket

* Cijene avionskih karata ovisne o raspoloživosti mjesta na zrakoplovima.

Znamenitosti:

 • Kremlj
 • Crkva Vasilija Blaženog
 • Crveni trg
 • Trojstvena lavra svetog Sergeja
 • Rostovski kremlj
 • Crkva Sveta Tri Kralja
 • Crkva proroka Ilije
 • Ipatijevski samostan
 • Suzdaljski kremlj
 • Samostan Preobraženja
 • Muzej drvene arhitekture
 • Katedrala sv.Dimitrija
 • Katedrala Uznesenja
 • Zlatna vrata

1. dan: MOSKVA

Putovanje u Rusiju započinje letom u Moskvu. Moskva je glavni grad Rusije s više od 13 milijuna stanovnika. Bezbrojne kulturne, povijesne i arhitektonske znamenitosti, tajanstvenost i neobičnost ruskog duha kojim je prožeta, uzbudljiv noćni život i mnoštvo različitih turističkih sadržaja čine Moskvu jednom od najzanimljivijih i najpopularnijih svjetskih metropola. Nakon prvog dana upoznavanja s Moskvom, uvjerit ćete se da je doista tako. Prijevoz do hotela.  Šetnja centrom grada. Slobodno vrijeme. Noćenje.

2. dan: MOSKVA – SERGIJEV POSAD – VELIKI ROSTOV – JAROSLAVLJ

Doručak u hotelu. Polazak za Sergijev Posad (70 km). Izlet u samostan Trojstvena lavra svetog Sergeja. Samostan je uvršten u popis svjetske baštine, a poznat je i zbog bogate zbirke ikona među kojima se nalaze i ikone jednog od najpoznatijih ikonografa Andreja Rubljova.  Ručak u restoranu. Polazak za Veliki Rostov, grad Zlatnog prstena bogat znamenitostima među kojima se izdvaja jedan od najljepših ruskih zdanja kremlja (140 km). Razgled grada i obilazak kremlja. Polazak za Jaroslavlj (60 km). Transfer do hotela, smještaj, večera. Noćenje.

3. dan: JAROSLAVLJ – KOSTROMA

Doručak u hotelu. Razgled grada Jaroslavlja s posjetom znamenitostima. Jaroslavlj je grad Zlatnog prstena koji odiše ruskom poviješću na svakom koraku. Nalazi se oko 260 km od Moskve. Obilje kulturnih spomenika, povijesnih ostataka, arhitekutrnih zanimljivosti, muzeja, velik izbor hotela i raznih turističkih sadržaja svjedoči o Jaroslavlju kao o iznimno privlačnoj i sve popularnijoj destinaciji u Rusiji. Ručak u restoranu.  Polazak za Kostromu (70 km). Transfer do hotela, smještaj. Večera u hotelu. Noćenje.

4. dan: KOSTROMA – VLADIMIR

Doručak u hotelu. Rasgled Kostrome. Kostroma je jedan od najstarijih i najljepših povijesnih gradova Zlatnog prstena i cijele Rusije. Grad je podignut u 12. st. na ušću rijeke Volge i Kostrome po kojoj je grad dobio ime. Glavna je znamenitost Kostrome Ipatijev manastir Svetog Trojstva koji ćemo posjetiti i uvjeriti se u njegovu ljepotu. Manastir se smatra kolijevkom dinastije Romanovih. U njemu je svoj zaklon našao prijestolonasljednik Mihail Fjodorovič Romanov čiji su dolazak na vlast Poljaci neuspješno pokušali spriječiti. Ručak u restoranu. Polazak za Vladimir (220 km). Transfer do hotela, smještaj. Večera u hotelu. Noćenje.

5. dan: VLADIMIR – SUZDALJ – MOSKVA

Doručak u hotelu. Izlet u Suzdalj gdje ćemo posjetiti suzdaljski kremlj i druge znamenitosti. Ono što očarava svakog posjetilja Suzdalja jest ljepota drvene arhitekture koja, uronjena u zelenilo i ljepotu prirode, stvara vedru umirujuću sliku još uglavnom ruralnog kraja. Ručak u restoranu. Razgled Vladimira, jednog od najstarijih ruskih gradova, s posjetom crkvama. Grad se može podičiti velikim brojem muzeja, arhitektonskim remek-djelima, prelijepim gradskim parkovima i kulturnim spomenicima. Polazak za Moskvu (170 km). Transfer do hotela, smještaj. Noćenje.

6. dan: MOSKVA – ODLAZAK

Doručak u hotelu. Odjava iz hotela i prijevoz do zračne luke. Sa sobom ćete, sa sigurnošću možemo reći, ponijeti najljepše uspomene i  nezaboravne slike gradova Zlatnog prstena, kojima se Rusija ponosi i koji svoje posjetitelje bez iznimke očaraju tragovima tajanstvenih i dalekih vremena ruske povijesti.

Included in price:

 • transfers in comfortable bus according the program
 • 5 x nights in hotels 3*
 • 5 x breakfast,  4 luches, 3 dinners (according the program)
 • excursions according the program
 • entrance fees according the program
 • local guides
 • attendant

MINIMUM 10 PAX!

Not included in price:

 • air tickets
 • travel health insurance
 • visa
 • carrying luggage
 • cancellation insurance
 • personal expenses
 • everything that is not listed under the price includes

  * The price of airtickets depends on available place on the flight.

Sights:

 • Moscow Kremlin
 • Red Square
 • Saint Basil’s Cathedral
 • Trinity-St.Sergiev Lavra
 • The Kremlin of Rostov the Great
 • Cathedral of the transfiguration of Our Saviour
 • the Church of the Prophet St.Elijah
 • Ipatiev Monastery
 • the Kremlin of Suzdal
 • the Spaso-Yefimiev Monastery
 • the Spaso-Transfiguration Monastery
 • the Museum of Wooden Architecture
 • Cathedral of St. Demetrius
 •  the Assumption Cathedral
 •  the Golden Gates

DAY 1: MOSCOW

Trip to Russia begins with flight to Moscow, the capital of Russia with more than 13 million inhabitants. Countless cultural, historical and architectural monuments, the mystery and strangeness of the Russian spirit which imbued, exciting nightlife and a wide variety of tourist attractions make Moscow one of the most interesting and the world’s most popular cities. After the first day getting acquainted with Moscow, you’ll realize that it is indeed so. Transfer to the hotel. Walking through the center of town. Free time. Overnight.

DAY 2: Moscow – Sergiev Posad – Rostov the Great – Yaroslavl

Breakfast at the hotel and departure for Sergiev Posad (70 km). A trip to the Monastery of Trinitarian Lavra of St. Sergey. The monastery was included in the World Heritage List and is well known because of its rich collection of icons, among which are the icons of one of the most popular iconographer Andrei Rublev. Lunch at the restaurant. Departure for Rostov the Great, the city of the Golden Ring with many beautiful sights, especially one of the most beautiful buildings of the Russian Kremlin (140 Km). City tour and visit to the Kremlin. Departure for Yaroslavl (60 km). Transfer to hotel, accommodation, dinner. Overnight.

Day 3: Yaroslavl – Kostroma

Breakfast at the hotel. City tour with a visit to Yaroslavl sights. Yaroslavl is a city of the Golden ring filled with Russian history at every corner. It is located about 260 km from Moscow. The abundance of cultural monuments, historical remains, architectural attractions, museums, wide range of hotels and various tourist attractions testifies that Yaroslavl is an extremely attractive and more and more popular destination in Russia. Lunch at the restaurant. Departure for Kostroma (70 km). Transfer to hotel, accommodation. Dinner at the hotel. Overnight.

Breakfast at hotel. Sightseeing tour, visiting the Cathedral and church. Dinner at the restaurant. Departure to Kostroma (70 km). Transfer to the hotel, accommodation, dinner. Night.

Day 4: Kostroma – Vladimir

Breakfast at the hotel. Sightseeing tour of Kostroma, one of the oldest and most historic cities of the Golden Ring and whole Russia. The city was built in the 12th century. At the confluence of rivers Volga and Kostroma, after which the city got its name. The main attractions of Kostroma is Ipatijev Monastery of the Holy Trinity that we visit and convince its beauty. The monastery is considered the cradle of the Romanov dynasty. It used to be the shelter for Mikhail Fedorovich Romanov, whose rise to power Poles unsuccessfully tried to prevent. Lunch at the restaurant. Departure to Vladimir (220 km). Transfer to hotel and accommodation. Dinner at the hotel. Overnight.

Day 5: VLADIMIR – SUZDAL – MOSCOW

Breakfast at the hotel. A trip to Suzdal where we visit the Kremlin and other attractions. What captivates every visitor of Suzdal is the beauty of wooden architecture, which creates a serene soothing picture. Lunch at the restaurant. A tour of Vladimir, one of the oldest Russian cities, including a visit to the churches. The city holds a large number of museums, architectural masterpieces, beautiful city parks and cultural monuments. Departure to Moscow (170 km). Transfer to hotel and accommodation. Overnight.

Day 6: MOSCOW – DEPARTURE

Breakfast at the hotel. Check out from the hotel and transfer to the airport. You will surely carry home beautiful memories and unforgettable images of cities of the Golden Ring, which dazzles its visitors with traces of mysterious and distant times of Russian history and which Russia is proud of.

 


Select the category of hotel accommodation:

Price per person:
Supplement for single room:

Hotels

HotelsStars
Hotel “No name” - Details
Hotel Yubileynaya - Details
Hotel Volga - Details
Hotel Golden ring - Details
Hotel 1 “No name” - Details
Supplement for single room: choose the number of persons


Tour options and dates

The towns of Golden Ring (6 days) 10-19 person

Hotels

HotelsStars
Supplement for single room: choose the number of persons


Tour options and dates

The towns of Golden Ring (6 days)

Hotels

HotelsStars
Supplement for single room: choose the number of persons


Tour options and dates

The towns of Golden Ring (6 days)

additional trips
Contact informations

Price per person:
Supplement for single room:
« Go back